Fyzická ostraha

Provádění fyzické ostrahy je jeden z nejlepších a nejosvědčenějších
způsobů zabezpečení majetku proti krádežím, haváriím a různým živelným
pohromám.

Fyzická ostraha zahrnuje tyto služby:

 • zabezpečení klidu a pořádku ve střežených objektech a areálech
 • kontrola objektů formou obchůzek (k dispozici služební pes)
 • kontrola vjezdů a výjezdů vozidel včetně posádek a materiálů
 • kontrola vstupu osob a zaměstnanců
 • řešení problémů v souladu se zákony ČR
 • udržování radiového a telefonního spojení s centrálním dispečinkem
  bezpečnostní služby
 • vedení evidence o průběhu služby
 • v případě vzniklých skutečností o narušení objektu – přivolání zásahového
  vozidla
 • zabezpečení protipožární ochrany a obsluha elektronických zabezpečovacích a
  kamerových systémů
 • zabezpečení dopravně-provozních řádů a přeprava finančních hotovostí.