Pco

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY je připojení Vašeho elektronického
zabezpečovacího systému (EZS) na náš pult centralizované ochrany (PCO) pomocí
telefonního, radiového a GSM spojení. Náš pult centralizované ochrany je vybaven
několika na sobě nezávislými monitorovacími systémy pro příjem telefonických,
radiových a GSM signálů ze střežených objektů. Systém ochrany je sjednáván s
každým klientem individuálně. Zákazníci jsou připojeni na pult centralizované
ochrany, který obsluhuje stálá operační služba (centrální operační středisko).
Toto středisko je v nepřetržitém spojení s výjezdovými vozidly. Zásahová vozidla
okamžitě reagují na pokyn z centrálního monitorovacího střediska a provedou
výjezd na objekt, odkud bylo přijato poplachové hlášení. Neméně důležitá je i
spolupráce s policií, která je okamžitě přivolána v případě, že byl prokazatelně
spáchán trestný čin. PCO může obsahovat tlačítko v nouzi, vyhlašuje poplašná
hlášení, technické a technologické stavy, tísňová volání, vyhlásí požární
poplach atd . Přijímá hlášení všech funkcí připojeného systému Vašeho EZS. Naše
technická úroveň zaručuje včasnou lokalizaci místa narušení objektu a tím i
efektivní a včasný zásah výjezdové skupiny.

  • NON-STOP dispečink střeží Váš majetek 24 hodin denně.
  • PCO vyhlásí poplach a ihned vyjíždí zásahové vozidlo.
  • Po vyhlášení poplachu posádka objekt zkontroluje.
  • RMB Alarmtechnik – Zdeněk Richter®
  • Provozuje vlastní Pult centralizované
  • ochrany (PCO) po síti GSM, JTS(Jednotná Telekomunikační Síť ),  po vlastní vysílací frekvenci v pásmu 400 MHz a internetu.