Převozy cenin

Přeprava peněžních hotovostí Společnost RMB Alarmtechnik Vám zabezpečí
doprovod při přepravě peněžních hotovostí či cenných zásilek. Pracovníci, kteří
vykonávají tuto činnost jsou řádně vyškoleni, vystrojeni a vyzbrojeni. Přeprava
peněz a cenin je vykonávána dle všeobecně závazných a platných předpisů. Osádky
vozidel jsou vybaveny střelnou zbraní, radiostanicí a mobilním telefonem pro
nepřetržité spojené s PCO. Dále jsou v případě potřeby vybaveni neprůstřelnou vestou
a dalšími prostředky osobní ochrany.